Ambtelijk secretaris NU
Opleiding ambtelijk secretarissen OR

De ambtelijk secretaris als OR-coach

De ambtelijk secretaris als OR-coach is een leergang waarbij je een breed scala aan vaardigheden leert en ontwikkelt, zodat je in staat bent nieuwe OR-leden op te leiden, individuele OR-leden kunt coachen, de OR ondersteunt bij het maken van keuzen of helpt verbeteringen door te voeren. Veel aandacht voor jouw praktijk en de ontwikkeling van je kennis en kunde. 

? Wanneer word je OR-coach 

✔︎ De OR wil optimaal gebruik maken van jouw potentieel en je mogelijkheden om de raad dagelijks te volgen. 

✔︎ Jij merkt dat je meer te bieden hebt en je jouw functie graag wilt ontwikkelen naar nieuwe gebieden. 


? Waarom deze leergang

Wanneer je als ambtelijk secretaris wel eens aan bijscholing hebt gedaan, dan zul gemerkt hebben dat deze onvoldoende is toegesneden op de medezeggenschapspraktijk. Deze leergang behandelt alles in de context en veel ervaring met medezeggenschap. Ik ken de medezeggenschapspraktijk van haver tot gort en daar profiteer jij van. 

? Welke vaardigheden maak ik me eigen of ga ik verdiepen 

Je leert veel, zoveel dat je dit ook meer mogelijkheden geeft in andere functies, maar ook in je persoonlijk leven zal je er voordeel van hebben. Om succesvol mee te kunnen doen, wordt verwacht dat je voldoende inzicht en kennis hebt in de algemene achtergronden van de medezeggenschap zoals de belangrijkste wetgeving en vertrouwd bent met de dagelijkse gang van zaken van een OR. De volgende  thema's komen aan de orde.


✔︎ Je leert didactische vaardigheden waarbij het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de OR-leden centraal staat.
✔︎ Je leert methodisch werken en leert het gebruik van methodieken.  
✔︎ Je krijgt inzicht in groepsdynamiek en leert daarmee om te gaan (zoals bijvoorbeeld weerstanden).  
✔︎ Je maakt kennis met uiteenlopende werkvormen, hun gebruik en de zin en onzin ervan.
✔︎ Je leert gebruik te maken van lesmateriaal, leermaterialen (ook de ruimte waarin je werkt), presentatietechnieken en presentatie-middelen. 
✔︎ Je leert reddingstechnieken, want je zal zeker een keer op een punt komen dat je voor een groep staat en het even niet meer weet.
✔︎ Je leert individuele en groep-coaching vaardigheden.
✔︎ Je wordt uitgedaagd om 'out of the box' te denken als het om medezeggenschap gaat. 

 

? Wat wordt er van mij verwacht

Je moet in de omstandigheden verkeren dat je de rol van coach ook feitelijk kunt uitoefenen; praktijkervaring en reflectie daarop is het belangrijkste onderdeel van de leergang. Het leertraject  neemt twee jaar in beslag. Je moet voldoende tijd en gelegenheid om ervaringen op te doen. Gedurende deze twee jaar zijn er meerdaagse bijeenkomsten, supervisie-bijeenkomsten en is er individuele coaching. 

 

? Wat wordt er nog meer verwacht

Het is noodzakelijk dat je al flink wat ervaring hebt als ambtelijk secretaris, zodat je goed weet in welk krachtenveld een OR opereert, wat doorgaans zijn sterktes en zwaktes zijn, dat je snapt wat zich buiten de OR afspeelt en welke invloed dat heeft. Kortom: je bent een zeer ervaren AS. 


   

HOME

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn