Ambtelijk secretaris NU
Opleiding ambtelijk secretarissen OR


De ambtelijk secretaris als veranderaar

De leergang die je naar een volgend professioneel niveau tilt. Je leert de OR te begeleiden bij een verbetering of verandering (zoals vernieuwing van de medezeggenschap). Je kan dat in een leergroep doen, maar ook individueel indien er niet voldoende deelnemers zijn voor een nieuwe leergang of deze overtekend is. Je maakt gebruik van de lange ervaring die Dick heeft opgedaan als organisatieadviseur bij vernieuwing van medezeggenschap en begeleiding van OR's in het algemeen. Je leert ook van de ervaringen van de andere deelnemers die aan de leergang deelnemen gedurende supervisie-sessies, en je kunt beschikken over al het materiaal dat door Dick in de loop der tijd is ontwikkeld en gebruikt.   

?Herken je dit

✔︎ Je wordt gevraagd de ondernemingsraad wat op te schudden, maar het valt niet mee beweging te krijgen. 
✔︎ De ondernemingsraad vraagt jou de OR te moderniseren, waar moet je beginnen.
✔︎ Als het daadwerkelijk op veranderen aankomt krijgt de OR plotseling slappe knieën.
✔︎ Hoe krijg je twee denkrichtingen binnen de OR samengevoegd tot een nieuwe?
✔︎ Hoe kom je tot het beste model voor jouw OR? Bij anderen gaan kijken?
✔︎ Je hebt het gevoel dat de verantwoordelijkheid voor de verandering helemaal op jouw schouders rust.

Wat gebeurt er als je er niks aan doet 
✔︎ De vernieuwing stagneert en komt voorlopig niet meer op gang. 
✔︎ Er ontstaat een splitsing in de OR die de voortgang volledig belemmert.
✔︎ De ontwikkeling van jouw functie als AS stagneert met het proces.                         
✔︎ Je komt alleen te staan en je positie verzwakt.
✔︎ De kans op de ontwikkeling van een buitengewoon interessante nieuw functie verdwijnt.

? Wat kun jij er aan doen
✔︎ Ontdek het belang van evenwicht tussen vermijden van handelingsverlegenheid en voortgang van continuïteit bij vernieuwing.
✔︎ Krijg inzicht in de verschillende scripts voor OR’s en hoe deze naast elkaar kunnen bestaan.
✔︎ Leer van de ervaringen van een professionele medezeggenschapsvernieuwer.
✔︎ Leer werken met een uit ontwikkelde verander-methodiek voor medezeggenschapsorganen. 
✔︎ Leer het belang van contracteren en her-contracteren. 
✔︎ Ontdek het belang van contracteren en her-contracteren.

? Wat kun je na het programma

✔︎ Je positie als veranderaar innemen, behouden en functioneren als procesbegeleider. 
✔︎
 Je bent in staat de ondernemingsraad verantwoordelijk te maken voor zijn eigen keuzen en te laten kiezen voor zijn eigen oplossingen. 
✔︎
 Je kunt de verandering systematisch en gefaseerd begeleiden. 
✔︎
 Je kunt met een klein aantal modellen werken en daarmee het veranderproces begeleiden. 
✔︎
 Je kunt sturen op hoofdlijnen. 
✔︎
 Je kunt omgaan met groepsdynamiek (zoals weerstand). 
De leergang bereid je optimaal op deze praktijk voor en behandelt  onder andere de volgende onderdelen. 


Over urgentie

Zonder noodzaak tot verandering begin je niet zoveel. De noodzaak moet expliciet worden gemaakt of versterkt, zodat er een basis ontstaat voor verandering. Deze ‘urgentie is in de veranderkunde, maar ook in het onderwijs een belangrijk thema een dus ook in deze leergang en leer je hoe je deze helder krijgt, geen verantwoordelijkheid overneemt en kan bevorderen.

Contracteren en her-contracteren

Wanneer er een urgentie bestaat die voldoende basis levert voor een verbetering moet vervolgens een ‘contract’ worden gesloten tussen de ambtelijk secretaris en deOR. In dit contract wordt bepaald wat de OR wil en wat daarbij de rol van de ambtelijk secretaris is. Wanneer gedurende het veranderproces moeilijkheden ontstaan, biedt het contract veelal een goede basis om te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe het verder kan (her-contracteren). Je leert hoe je een ‘contract’ maakt en hoe je signaleert dat her-contracteren nodig is.

Handelingsverlegenheid en continuïteit

Bij verandering dien je je te realiseren dat dit bij de opdrachtgever leidt tot handelingsverlegenheid (als ik dit niet meer doe, wat ga ik dan doen?) en er een sterke drang is om de continuïteit te handhaven. In de leergang leer je hoe je jouw OR bewust maakt van de spanning die ontstaat bij een verandering vanwege de handelingsverlegenheid en de behoefte aan continuïteit.

Führen oder Wachsenlassen

Het grondprobleem voor een ieder die onderwijst of veranderingen begeleidt. Je moet je bewust zijn van je eigen voorkeur hierin en de effecten van deze twee routes. In de leergang bekijken we de effecten van beiden en kijken wat er nodig is om jouw stijl in de door jouw gewenste richting te krijgen.

Veiligheid en communicatie

Bij de begeleiding van een OR moeten een paar dingen op orde zijn om vooruitgang te kunnen boeken. Conflicten, ruzies of onderhuidse spanningen dragen doorgaans niet bij aan een succesvol verandertraject. Hetzelfde geldt voor een matige communicatie tussen OR-leden (vooral luisteren en begrijpen). Je leert deze zaken te onderkennen en actualiseren.

Structuurveranderingen

Het verbeteren van een OR moet niet leiden tot een werkwijze die voor iedereen hetzelfde uitpakt. Daarmee worden eventuele verschillen in zienswijze en opvatting tussen OR-leden onmogelijk en tevens een verbetering onmogelijk.

Plan W

Plan W is een systematiek waarmee je alle aspecten van het werk van een OR in het oog kunt houden. Bij aanvang van het veranderproces stelt het bijvoorbeeld aan de orde met Wie de verandering wordt aangepakt. Dat kan met de bestuurder (meer slaagkans), maar ook met andere stakeholders uit de organisatie (collega’s). Een verandering kan worden ingezet van uit Waarde (ten opzichte van procedure) of vanuit de Werkwijze. Plan W kent acht onderdelen die je helpen om die acht verschillende aspecten van het OR-werk als communicerende vaten te beschouwen en als zodanig te behandelen.Lesmateriaal 

Je krijgt materiaal ter ondersteuning van de leergang en materiaal dat je kunt toepassen in je eigen praktijk bij de begeleiding van je ondernemingsraad. Tijdens de eerste twee dagen zul je daarmee kennismaken. Het bestaat uit een systematiek en verschillende hulpmiddelen. 

De systematiek 

De systematiek die we gebruiken is Plan W waarmee je alle aspecten van het werk van een OR in het oog kunt houden. Bij aanvang van het veranderproces stelt het bijvoorbeeld aan de orde met ‘Wie’ de verandering wordt aangepakt. Dat kan met de bestuurder (meer slaagkans), maar ook met andere stakeholders uit de organisatie zijn (collega’s). Een verandering kan worden ingezet vanuit ‘Waarde’ (ten opzichte van procedure) of vanuit de ‘Werkwijze’. Plan W kent acht onderdelen die je helpen om die acht verschillende aspecten van het OR-werk als communicerende vaten te beschouwen en als zodanig te behandelen.

Je hulpmiddelen 

Bij de begeleiding van een OR naar een verbetering staan je verschillende hulpmiddelen ter beschikking. Deze worden behandeld en je krijgt ze om te kunnen gebruiken in je eigen praktijk. Een greep daaruit:

  • Scripts (de medezeggenschap kent vijf scripts en je kunt OR’s bewust maken van het script dat zij gebruiken of liever zouden willen gebruiken).
  • Invloed-schema (verhelderende analyse van het advies- en instemmingsrecht). 
  • Achtergronden van de WOR. 
  • Bouwmiddelen (een flink aantal instrumenten waarmee je de OR kunt helpen bij de verbetering van de medezeggenschap).  
  • Verschillende filmpjes 

Reader

Om je leerproces goed te kunnen monitoren krijg je een reader met daarin al het materiaal. 

Wat wordt er van je verwacht

Het is prettig als je te maken hebt met een OR die met verbetering- of vernieuwing-vragen zit waarbij jij een rol speelt, zodat je in de praktijk de gelegenheid hebt je te ontwikkelen en te leren. Voor de supervisie en evaluatie wordt geregeld verwacht dat daarvoor schriftelijk casuïstiek of een verslag wordt ingebracht.  


De onderdelen van de leergang

De leergang bestaat uit verschillende onderdelen. We beginnen met een tweedaagse bijeenkomst. Als vervolg daarop zijn er vijf supervisie-bijeenkomsten, er is één individuele coaching-sessie, online-coaching en een evaluatiebijeenkomst. Hieronder worden ze verder toegelicht. 

Twee dagen als basis

Gedurende deze dagen leggen we de basis waarin een aantal elementen aan de orde komt. Dat gebeurt vooral vraaggestuurd en is dus afhankelijk van je ervaring, situatie en omstandigheden. De elementen die op een of andere manier aandacht krijgen, worden kort belicht. 

Supervisie-bijeenkomsten 

Er zijn na de twee startdagen vijf supervisie-bijeenkomsten. Deze zijn bedoeld om - verspreid over maanden - je de gelegenheid te geven ervaring op te doen en systematisch te leren. We doen dat aan de hand van onder andere jouw leervraag (die gedurende de leergang kan wijzigen), casuïstiek, reflectie en feedback. Een supervisie-bijeenkomst neemt 3 uur in beslag. 

Coaching

Op enig moment gedurende de leergang kun je gebruik maken van een individuele coaching. Deze neemt 1,5 tot 2 uur in beslag. Naar behoefte zullen online-seminars worden gegeven waarin vragen live worden beantwoord. 

Evaluatiebijeenkomst 

De leergang wordt afgesloten met een evaluatiebijeenkomst. Daarin wordt gevraagd verslag te doen van je leerervaringen en voortgang. 

Individueel 

Individuele leergangen worden in overleg samengesteld
Ervaringen van ambtelijk secretarissen

"Een verandering heeft tijd nodig om in te dalen en processtappen te kunnen finetunen. Wij als AS waren daarbij de verbindende factor.  Onze verandering is een succes geworden!" 


"Ik moet er niet aan denken als ik alleen aan de slag was gegaan. Je leert veel van elkaar leren aan de hand van een beproefde methodiek. Dat versnelt en maakt het risico op fouten kleiner."

"Mijn rol als ambtelijk secretaris is zoveel leuker en interessanter geworden. Ik stond op het punt te stoppen met werken, maar teken nog een paar jaar bij!"

"Ook ik ben afgelopen tijd met een OR druk bezig geweest met veranderen. De begeleiding van Dick was daarbij onontbeerlijk en heel waardevol." 
 

HOME

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn