Ambtelijk secretaris NU
Opleiding ambtelijk secretarissen OR


De ambtelijk secretaris als vergadercoach 

Wanneer je de leergang de AS als vergadercoach volgt is elk overleg dat je bijwoont nooit meer hetzelfde. Je zult in staat zijn de ondernemingsraad in een aantal korte sessies inzicht te geven in gedrag dat bijdraagt tot een productief overleg. Je wordt dan beeldcoach en je laat OR-leden ontdekken welk productief en welk improductief gedrag vertoond wordt, zodat  men met dit inzicht in is beter bij te dragen aan vergaderingen van de OR. Je gebruikt daarbij een camera, maar een smartphone kan ook. 

?Herken je dit

✔︎ Je ziet dat onderwerpen zich herhalen of door elkaar lopen, maar je kunt daar weinig aan doen.

✔︎ Je merkt dat vaak dezelfde mensen aan het woord zijn en weet dat dit niet productief is. 

✔︎ Wanneer er besluiten worden genomen, zie je dat deze geregeld niet duidelijk zijn. 

✔︎ Het valt je op dat stukken door de OR-leden slecht worden gelezen en dat dit maat niet verbeterd. 

✔︎ De neiging om over details te spreken is naar jouw indruk te groot.

✔︎ Er zijn OR-leden die zelden iets inbrengen.    

? Wat gebeurt er als je er niks aan doet 

✔︎ De slagvaardigheid van de OR vermindert en je moet dat lijdzaam aanzien. 

✔︎ De OR vooral een vergadertijger en verliest aan invloed. Je handen jeuken, maar je mag je er maar beperkt mee bemoeien.   

? Wat kan de AS er aan doen

✔︎ Je leert hoe je in vijf korte sessies de OR gedurende zijn vergaderingen inzicht kunt geven en structurele verbeteringen aanbrengt. 

✔︎ Door jouw continue aanwezigheid kan je de kwaliteit van het overleg ook op lange termijn blijven monitoren en stimuleren. 

✔︎ Je interventies zullen de productiviteit van de OR verhogen en tot een betere samenwerking leiden.  

? Wat kan de AS na de leergang?

✔︎ Je kunt de OR leerdoelen laten stellen, de OR-leden systematisch laten reflecteren op hun  gedrag, de leercirkel toepassen. 

✔︎ Je kunt korte opnamen van een OFR-vergadering maken en daar korte fragmenten uit selecteren aan de hand waarvan je de OR inzicht geeft in gedrag.


✔︎ Je bent in staat de verantwoordelijkheid voor het leren bij de individuele OR-leden te laten.

✔︎ Je kunt gebruik maken van de 'factoren van een geslaagde communicatie' waarmee vergadergedrag objectief geobserveerd kan worden.

✔︎ Je hebt inzicht in en beheerst gesprek-technische vaardigheden uitstekend.      

  Hoe werk je als beeldcoach

Wanneer de OR de behoefte heeft zijn vergaderingen te verbeteren, dan begin je als coach met het verzamelen van individuele leervragen. Vervolgens vraag je de OR te starten met de vergadering zoals men dat gebruikelijk is. Jij maakt opnamen van het overleg. Vaak heb je na twintig minuten filmen meer dan voldoende materiaal. Je kunt scenes gaan selecteren. De scenes die je selecteert moeten helpen de OR-leden inzicht te verschaffen. De lengte van een scene hoeft niet lang te zijn. anderhalf tot drie minuten is meer dan voldoende. Wanneer je de beelden hebt geselecteerd en op volgorde klaar hebt, kun je ze voorleggen aan de OR. Je vraagt ze domweg wat ze zien gebeuren en wanneer dat niet voldoende oplevert, geef je een zogenaamde 'kijkrichting'. Dit proces herhaal je tot er voldoende inzichten zijn ontstaan. Je vraagt de OR-leden vervolgens wat ze geleerd hebben en in een volgende ronde welke gedragsverandering(en) ze gaan toepassen. Op deze wijze passeren er vijf sessies, waarna er over het algemeen blijvende verbeteringen zijn ontstaan.  

Hoe technisch moet je zijn  

Je moet in staat zijn een videocamera te bedienen of video-opnamen kunnen maken met een mobiele telefoon. Wanneer je dat nog niet kunt kun je leren om met een eenvoudig bewerkingsprogramma fragmenten 'te knippen' zodat je deze kunt vertonen op een monitor of beamer. 

Het grote voordeel

Wanneer jij als ambtelijk secretaris jouw OR begeleid hebt, is het in de toekomst makkelijker mogelijk bij te sturen wanneer het niet helemaal goed gaat. Je zit er immers met je neus bovenop. Daardoor krijgen oude vergadergewoonten nauwelijks nog kans de kop op te steken.  Hoe is de leergang opgebouwd


De leergang kent een startbijeenkomst van twee dagen waarin de basisvaardigheden en basiskennis worden verworven. Voor degene die zich onvoldoende vertrouwd voelen met video-apparatuur vindt een extra bijeenkomst plaats om die vaardigheden te verwerven. Hierna krijg je gelegenheid je eerste praktijkervaringen op te doen, zodat je bij een volgende groepsbijeenkomst de gelegenheid hebt jouw leerervaringen of vragen aan de orde te laten komen. Je doet aan de hand van de opnamen die je in je eigen praktijk hebt gemaakt en een verslag van hoe de bespreking is verlopen. De hierop volgende sessies verlopen steeds aan de hand van de ervaringen in jouw praktijk. 


Omgezet in tijd      

Twee dagen startbijeenkomst.

Zes leersessies van een dag.

Een evaluatiesessie van een dag met presentaties.

 


 HOME

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn