Ambtelijk Secretaris  NU
 
Leergang voor ambtelijk secretarissen

Leergang 'De Ambtelijk secretaris als veranderaar'

✔︎ Je wordt geïnspireerd door bereikte innovaties, successen uit de praktijk en bijzondere inzichten.  ✔︎ Verbeteringen die je wilt aanbrengen worden praktisch en uitvoerbaar gemaakt. ✔︎ Er is ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. ✔︎ Korte lijnen en directe beschikbaarheid ook buiten training of leergang. ✔︎ Beproefde methoden en ondersteuningsmiddelen.

 Wat zeggen deelnemers over de online leergang? In 1 minuut.Onderdelen van de leergang

 


Veranderkunde voor medezeggenschap 

Veranderkunde

Theorie van Covey, de Caluwé en anderen. 

Over urgentie, noodzaak en belangen.

Weerstand. 

Veiligheid als conditie.

Contracteren en her-contracteren. 

Vaardigheden.


 

Plan W ®️ is een geregistreerde methodiek 


Methodiek 

Waarom moet er worden veranderd? Wat is de urgentie, hoe groot is die en hoe kan je deze vergroten? 

Wie nemen deel aan een veranderingsproces en waarom het belangrijk is het spelersveld te vergoten.

Waarde tegenover procedure. Waarop fundeer je de OR? Op regels of op waarden? 

Waarheen beweegt de OR om zijn doel(en) te bereiken?

Werkwijze moet zich aanpassen aan de doelen en niet andersom. 

Wijsheid is de kennis die benut wordt om het OR-werk inhoudt te geven.

Waarmaken is de langdurige aandacht die nodig is om een verandering tot praktijk te maken. 


Cultuuraspecten van de medezeggenschap


Cultuur

De stam van de medezeggenschap en zijn eigenaardigheden en mogelijkheden.


De achtergronden en geschiedenis van de medezeggenschap spelen daarin een voorname rol, maar ook de heersende typen en rollen van de OR. Waaruit zijn ze ontstaan en wat hebben ze van doen met handelingsverlegenheid en continuïteit? 


Oplossingen in de praktijk


Praktijkoplossingen

Oplossingen die uit de medezeggenschap-praktijk zijn voortgekomen uit behoefte tot verbetering. 

Wel eens gehoord van PopUp-medezeggenschap of guerrilla-medezeggenschap? Twee voorbeelden van vormen van medezeggenschap die zich in de praktijk hebben ontwikkeld. 

Bij de praktijkoplossingen veel aandacht voor het in evenwicht brengen van belangen, zodat werkbare werkwijzen en structuren worden gevonden. 


Intervisie en coaching 


Praktijkbegeleiding

Gedurende de leergang krijg je praktijkopdrachten, intervisie en coaching. 
Jouw dagelijks werk staat daarin centraal. Theorie en praktijk gaan in de leergang hand-in-hand. 
Wat vinden deelnemers van het noodgedwongen online volgen van de leergang? 

"Op zoek naar verdieping in het uitvoeren van mijn functie als ambtelijk secretaris, stuitte ik op de aankondiging van de  Leergang AS als veranderaar. Na een intakegesprek werd ik helemaal enthousiast en toen….lockdown. Geen fysieke bijeenkomsten. We gingen digitaal van start, wat in het begin even wennen was, het was ook aan het begin van het thuiswerktijdperk. Door de aanpak van Dick wenden we vrij snel aan deze manier van samenkomen en leerde ik de andere deelnemers toch aardig kennen. We voerden interessante, diepgaande en soms confronterende gesprekken aan de hand van casussen en huiswerkopdrachten. Het programma van de bijeenkomsten sloot heel goed aan bij de behoefte van de deelnemers en je kon zelf onderwerpen uit je praktijk aandragen om te behandelen. Hoewel ik mijn mede-cursisten uiteraard graag in het echt wil ontmoeten, is het online volgen van deze leergang geen belemmering om je eigen ontwikkeling als AS een nieuwe impuls te geven!”


 Keetie Burger, Ambtelijk secretaris bij Waternet


Elly van der Ven, Ambtelijk secretaris bij zorgorganisatie Thebe "Mijn verwachtingen van deze leergang waren dat ik meer kennis zou verwerven over veranderkundige zaken, dat ik methodieken aangereikt zou krijgen om veranderingen als AS te begeleiden en dat ik als AS inzichten zou opdoen over mijn persoonlijke aanpak. Inmiddels heb ik 3 lessen gevolgd (ik ben halverwege een leergang ingestapt) en constateer dat de leergang aan alle wensen voldoet. Dick is een fijne en kundige docent, die steeds bekijkt wat nodig is om de groep verder te helpen. Via Teams gaat dat beter dan verwacht. De sfeer is prettig en de lessen zijn afwisselend doordat verschillende methodieken worden gebruikt, zoals filmpjes, bespreken (eigen) casuïstieken, intervisie met collega-studenten, zowel plenair als in breakout rooms. Nooit saai, steeds leerzaam!" 
"Gun jezelf als professional deze leergang en breng een verandering in ziens- en denkwijze op gang binnen jouw medezeggenschapsraad."

Yolanda Gerritse Ambtelijk secretaris, OR bij zorgverzekeraar Menzis
Kwaliteitskenmerken


Ik betwijfel of de leergang voor mij geschikt is, want:

Aan veranderingen hoef ik niet te beginnen, dat klinkt allemaal veel te riskant in mijn OR. Is de leergang dan wel wat voor mij?

Zeker wel! Het gaat niet alleen over veranderingstrajecten, maar over het vinden van mogelijkheden tot (soms kleine) verbetering. En dat is al moeilijk zat. 

Mijn rol als ambtelijk secretaris is tamelijk strak beschreven. Ik weet niet of ik ruimte kan krijgen voor een vrijere rol. Is dat een probleem?

Een flink onderdeel van de leergang gaat over deze kwestie. We zoeken onder andere naar 'olifantenpaadjes' en strategieën om die ruimte en invloed te verkrijgen.  

Ik ben al zo lang bezig geweest met het sleuren aan mijn OR, dat ik niet denk dat er nog veel mogelijkheden zijn. 

In de leergang zul je al snel ontdekken dat je rol als 'trekker' niet zo goed werkt (maar dat had je al ontdekt) en dat je beter een andere kunt innemen om meer succes te hebben.   


De leergang in 2,5 minuut  

 


Ik wil meer weten.

 

Wat maakt Dick Termond geschikt?

Dick heeft veel ervaring met medezeggenschap, met de vernieuwing van ervan, zowel als trainer als adviseur voor ondernemingsraden, bestuurders en ambtelijk secretarissen. 


Zijn ervaring strekt zich uit over een breed gebied van branches, bedrijven en organisaties: profit, non-profit en overheid.  


Hij heeft op basis van zijn ervaringen een methodiek ontwikkeld die net als zijn bureau Plan W®️ heeft. Deze methodiek is een prachtig kompas om grote en kleine veranderingen te begeleidenOpdrachtgevers 


De leergang beslaat een periode van veertien maanden waarbij maandelijks één sessie van vier uur wordt gehouden. Daarnaast doe je praktijkopdrachten die maandelijks zo'n vijf uur in beslag nemen. Gedurende de Covid-periode wordt via Zoom gewerkt.  Wat opdrachtgevers zeggen

 ✔︎ "De nieuwe werkwijze voor onze medezeggenschap die we met Plan W ontwikkeld hebben, past als een handschoen om onze organisatie."✔︎ "We hebben geen ondernemingsraad meer, maar wel een vorm van medezeggenschap waar we super enthousiast over zijn." ✔︎ "Het is gelukt om nieuw elan in de ondernemingsraad te krijgen en ervoor te zorgen dat we als een zinnig orgaan worden gezien." ✔︎ "Van dit hele proces heb ik zo ontzettend veel geleerd! Dit had ik nooit willen missen." ✔︎ "Mijn rol als ambtelijk secretaris is zoveel leuker en interessanter geworden. ✔︎ "De samenwerking met de bestuurder is naar een totaal ander niveau getild. Heel bijzonder en overwacht."

 


Ik wil weten wat de leergang kostJij wilt je ontwikkelen en geïnspireerd worden.

Je bent ambtelijk secretaris en je wilt je ontwikkelen: persoonlijk of vakinhoudelijk. Er zijn weinig vervolgopleidingen die zich specifiek richten op veranderaar voor de ondernemingsraad.  

Je kunt je vaardigheden en kennis uitbreiden, zodat je een rijker professional wordt en in staat bent om de ondernemingsraad waar jij voor werkt naar een hoger plan te tillen. 

Ook wil je je als persoon verder ontwikkelen, want je hebt geleerd dat zaken die je voor je vak leert, vaak een nauwe relatie hebben met wie jij bent. 

Als je je wilt groeien en ontwikkelen, dan moet jezelf een stap zetten. Kies dan voor een leergang van Plan W
Of neem rechtstreeks contact op via Whatsapp.

HOME

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn