Ambtelijk Secretaris  NU
 
Leergang voor ambtelijk secretarissen


Over mij

Wat mij verbaast

Ik zie OR-en zich weinig bezighouden met 'de bedoeling'. Dat wat er in hun hart en ziel leeft, komt nauwelijks aan bod. Wel zie ik ze stoeien met missies, visies, procedures, strategische plannen, vroegtijdige invloed of teambuilding, waar dat fundamenteel weinig vooruitgang oplevert. Dat gaat me aan mijn hart. Medezeggenschap heeft een enorm en onderschat potentieel voor organisaties. Daarvoor moet het naar de reden van zijn bestaan: de invloed van medewerkers. Maar niet meer op de manier zoals dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw is bedacht. Dat is even wennen, maar de moeite meer dan waard. OR en bestuurder kunnen samen de organisatie enorm versterken door de invloed van medewerkers op een moderne manier in te richten. OR-leden willen en kunnen dan van grote betekenis zijn. Daarom is Plan W ontwikkeld een methodiek om moderne medezeggenschap toe te passen. Ik wil het beste voor organisaties en hun medewerkers. Daar span ik mij graag voor in. Ik denk dat ambtelijk secretarissen een meer prominente kunnen en moeten spelen in een OR

 

Van LTS-er tot organisatieadviseur

Het heeft best lang geduurd tot ik zeker wist waar ik het beste in was en waar ik het meest op mijn plek zat. Dat heeft iets te maken met mijn geschiedenis. Ik enig kind, geboren in een Rotterdamse volkswijk, mijn vader scheepstimmerman (en met grote moeite zich tot de wereld te verhouden), mijn moeder huisvrouw (met levenslange ernstige depressies en weerloosheid). Het resultaat in mijn jeugdjaren een lijdensweg door de schooljaren waarbij mijn ouders ernstige twijfels kregen over mijn capaciteiten. Het best kon ik volgens mijn vader maar bij de gemeente gaan werken; daar konden ze je niet makkelijk ontslaan. De depressies van mijn moeder hebben ook voor erfelijke nalatenschap gezorgd en pas op late leeftijd mocht ik ontdekken dat medicatie mij kon verlossen van een somberheid die ik gewoon was en waartegen ik geleerd had te moeten vechten. 

De lagere technische school in Schiedam (want die was in ieder geval Katholiek) was het hoogst haalbare en daar begon de aanloop naar het werkend leven: beroepsmilitair en automonteur, buschauffeur bij de RET, bijstands maatschappelijk werker bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in Rotterdam, smokkelaar, administrateur,  drug-hulpverlener, coördinator van een resocialisatie-centrum voor Surinaamse en Antilliaanse drugverslaafden, gesprekstrainer bij een telefonische hulpdienst, straathoekwerker en ik vergeet vast nog wel wat. Van LTS, de MBO, avond-HAVO, HBO naar post HBO bedrijfskunde. 


Betere tijden

In 1993 kwam ik in dienst bij De Beuk Organisatieadvies, de grootste verandering in mijn werkend bestaan. Hoewel het geen gespreid bedje was waarin ik terecht kwam (voor het eerste kreeg ik te maken met productienormen en hoge kwaliteitsstandaarden, omgeven door collega's die vrijwel zonder uitzondering een iets minder kronkelig carrièrepad hadden afgelopen en veelal ook meer opleiding hadden genoten) ben ik de mensen van De Beuk uit die tijd tot op de dag van vandaag dankbaar voor wat ze voor mij mogelijk hebben gemaakt. Ik heb me kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en heb alle energie mogen steken in de innovatie van medezeggenschap. Dat is niet onopgemerkt en zonder resultaat gebleven. 


De beste tijd van mijn leven 

Inmiddels heb ik mijn eigen bureau (Plan W). Medezeggenschap is voor mij de spil in het leven: invloed op je eigen (werkend) bestaan is de belangrijkste voorwaarde voor geluk.  

Bijdragen van Dick aan de ontwikkeling van medezeggenschap

2005: ontwikkelt met collega’s van De Beuk Organisatieadvies MZ-Samen. De grondgedachte: samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad is cruciaal voor het succes van de medezeggenschap.

2006: start met collega’s van De Beuk Organisatieadvies de innovatiewedstrijd “Verbeter de medezeggenschap blijvend”. Dick begeleidde de uiteindelijke spraakmakende winnaar van deze wedstrijd de GGZ Noord en Midden Limburg. Hij ontwierp met hen een medezeggenschapssysteem met regiegroepen.


2007: start met steun van het Ministerie van SZW het project “Rotterdam 010” met de bedoeling professionals in de MZ-sector te stimuleren tot innovatie van de medezeggenschap.


2003 – 2018: doet in zijn praktijk als trainer en adviseur veel ervaring op met de ontwikkeling en toepassing van ‘nieuwe vormen van medezeggenschap’. 


2010: publiceert bij Academic Services het boek “De kunst van het betrekken, Parels van participatie”,een praktisch onderzoek naar alternatieve vormen van participatie en medezeggenschap en belangrijke aspecten daarvan.  


2014: ontwikkelt “Guided reinvention”, de methodische uitwerking  voor het ondersteunen van ondernemingsraden en bestuurders bij het aanpassen of ontwikkelen van bij de organisatie passende medezeggenschap.


2014 – 2015: Ondersteunt Gerdi Verbeet als eerste ambassadeur Participatie en medezeggenschap. 


2015 – 2016: ondersteunt Ruud Vreeman als opvolger van Gerdi Verbeet.


2017. Start plan W, gebaseerd op waardegedreven medezeggenschap.


Verdere publicaties onder andere: Pamflet 2.nl, artikel Oei, ik groei. Vijftig verhalen over sociale innovatie. onder redactie van Aukje Nauta, Guurtje van Sloten en Cristel van de Ven. Uitgegeven door uitgeverij Sinds1838.
Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Artikel Afstandsbediening werkt niet meer. Vier scenario's in de praktijk onder redactie van Marc van der Meer en Evert Smit, 2009.
OR strategie en beleid, artikel MZ Samen, thema 22, onder redactie van Nico Manshanden, 2011.
Tijdschrift Conflicthantering, artikel Ervaringen met nieuwe vormen van medezeggenschap, Tijdschrift Conflicthantering, Nummer 8, 2011, jaargang 6

Dick is Certified Management Consultant, erkend als onderwijsinstelling door het CRKBO en lid van de Orde van Organisatie- deskundigen en Adviseurs.

HOME  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn